En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), l’informem sobre el tractament de les seves dades personals que fa Antonio Alcántara Alcántara (a partir d’ara Formació Perifèrica).

La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades personals.

Formació Perifèrica  assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

1. Responsable del tractament

Responsable: Antonio Alcántara Alcántara (Formació Perifèrica)
Adreça: C/Turó 19-21,
CIF: 43445107Q
Correu electrònic: alcantara.antoni@gmail.com

2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades 

2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis, contractes, enquestes o tràmits que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants.

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents:

 
TractamentPer a què farem servir les seves dades?Quant de temps conservarem
les seves dades?
Prestació de serveis i tràmits Tractarem la informació per a la gestió del servei i/o tràmit que hagi sol·licitat. La base jurídica que legitima el tractament és l’atorgament del consentiment de l’interessat.Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades. Les dades es conservaran el temps legal obligatori d’acord amb el Registre d’Activitats de Tractament.
Subscripcions a butlletins Tractarem les seves dades per remetre-li informació sobre la formació i  dels nostres serveis i activitats. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’interessat.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Bústia de contacte, queixes o suggerimentsTractarem les seves dades gestionar el seu contacte ja sigui per una consulta, ajuda, sol·licitud, reclamació, queixa,  o qualsevol altre motiu. La base jurídica que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

Després d’això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i  excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.
Difusió de les activitats i formacionsTractarem les seva imatge si així ho autoritza prèviament amb la finalitat de fer difusió de les activitats que s’organitzen. La base jurídica que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti revocar el consentiment en relació al seus drets d’imatge.

L’usuari, facilitant les seves dades ja sigui mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas o perla signatura del document específic, accepta de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part de Formació Perifèrica per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades. Així mateix, garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, Formació Perifèrica les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

3. Destinataris de les seves dades

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.

Igualment, Formació Perifèrica  garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta. No obstant això, per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web,) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Així mateix, Formació Perifèrica  podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com a qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables així com que podrà revelar a tercers les dades estrictament necessàries per obligació contractual.

4. Transferències internacionals

No es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional que estigui fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o un país que no prevegi un nivell adequat de protecció de dades. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

5. Exercici dels seus drets

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat a Carrer Turó 19-21, 08110 Montcada i Reixac, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça alcantara.antoni@gmail.com

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

6. Possibilitat de retirar el consentiment

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat a Formació Perifèrica, c/Turó 19-21, 08110 Montcada i Reixac, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça alcantara.antoni@gmail.com

7. Seguretat de les dades personals

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

8. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a:

El delegat de protecció de dades alcantara.antoni@gmail.com o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal:

C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les teves dades ens autoritzes expressament per a realitzar el tractament de les mateixes conforme al descrit anteriorment.

OPINIONES DE ALGUNAS PERSONAS SOBRE MÍ Y MI TRABAJO

francisco martín villanueva

Perfil emprendedor, inquieto y muy responsable.
Es una persona de trato muy agradable y de fácil encaje en cualquier equipo de trabajo.
Diría que lo que más le apasiona es tender puentes de unión entre asociaciones, empresas en el ámbito nacional e internacional y sin duda ése es su fuerte.

NÚRIA BOSCH

Aunque no hayamos compartido un proyecto concreto, me gustan de Josep Maria su honradez, la comunicación directa y el profundo conocimiento en materia internacional. Sin duda una persona con muchos activos.

cristian rovira

Conozco a Josep Maria suficiente, para poder asegurar que su implicación y compromiso en cualquier proyecto en el que esté involucrado será total.

¡Gracias por leer hasta aquí!
¿Tienes dudas o algo para contarme?
Soy todo oídos.